MEMBERS 2010Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Assistant Professor Hiroki NakanishiSecretary Rieko Suzuki


Secretary Akemi Sato


Graduate Students

D2
Naohiro Uyama

Yoshito Okada

Havard Lund

D1
Masataku Sutoh

Takeshi Oki

M2
Steve Battazzo

Kohki Asakimori

Yuuki Ikeda

Tsuyoshi Ito

Haruka Ishikawa

Akira Ooiri

Hiroaki Kinoshita

Seiga Kiribayashi

Asami Sunaga

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano

Daichi Hirano

Kazufumi Fukuda

Haruo Fukuda

Akari Yoneyama

M1
Tetsuya Ikuta

Kazuki Otake

Hiroaki Inotsume

Kiichi Sato

Hironori Fukuchi

Ryosuke Fujimura


Under Graduate Students

B4
Daiki Ishikawa

Riku Takano

Takahiro Noyori

Masaki Yanai

Nobuo Sugimura

B3
Ken Akiyakma

Yoshihiko Shibuya

Yusuke Fujii

Genki Yamauchi


Research Students
Jang Eomji

Nathan Britton


Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Genya Ishigami
2010
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki
Members 2009
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.