MEMBERS 2012



Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Assistant Professor Toshinori Kuwahara


Assistant Professor Kenji Nagaoka


Postdoctoral Fellow Yoshito Okada



Secretary Akemi Sato


Secretary Michiko Nitta


Secretary Yuri Maruyama


Graduate Students

D3
Naohiro Uyama

Masataku Sutoh

Takeshi Oki

D2
Seiga Kiribayashi

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano

Daichi Hirano

Nathan Britton

D1
Kazufumi Fukuda

M2
Riku Takano

Takahiro Noyori

Nobuo Sugimura

Takayuki Izumo

Yuta Tanabe

Yusuke Takahashi

Hitoshi Yagisawa

Masato Fukuyama

M1
Ken Akiyakma

Yoshihiko Shibuya

Yusuke Fujii

Genki Yamauchi

Shoya Higa

Yudai Yuguchi

Hiroyuki Yatsunami


Under Graduate Students

B4
Junpei Ota

Hikaru Otsuka

Akinori Kobayashi

Takuma Nakamura

Tomomi Nozoe

Yujiro Emoto

B3
Takaomi Koumura

Toshiya Gonai

Ryohei Tsuztuki

Shinya Fujita

Kazuki Watanabe


Research Students
Hiroaki Inotsume

John Walker




Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Genya Ishigami
2010
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki

2012
Yoshito Okada




Members 2011
Members 2010
Members 2009
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003





(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.



Goto TOP of the Lab.