MEMBERS 2013Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Assistant Professor Toshinori Kuwahara


Assistant Professor Kenji Nagaoka


Technical Staff Koji AtsumiSecretary Akemi Sato


Secretary Michiko Nitta


Secretary Yumiko Takahashi


Secretary Michiko KomakiGraduate Students

D3
Takeshi Ohki

Seiga Kiribayashi

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano

Daichi Hirano

Nathan Britton

D1
Kazufumi Fukuda

Nobuo Sugimura

John Walker

M2
Ken Akiyakma

Yoshihiko Shibuya

Yusuke Fujii

Genki Yamauchi

Shoya Higa

Yudai Yuguchi

Hiroyuki Yatsunami

M1
Hikaru Otsuka

Akinori Kobayashi

Tomomi Nozoe

Yujiro Emoto

Tatsuaki Hashimoto

Udom

Ryosuke Yajima

Ryo Yoshimitsu

Trinh Hoang Quan


Undergraduate Students

B4
Takaomi Koumura

Toshiya Gonai

Ryohei Tsuztuki

Shinya Fujita

Kazuki Watanabe

B3
Kuniaki Hayami

Kyohei Maruya

Toshiyuki Mogi

Mingyo Seo

Alperen Ahmed Pala
Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Genya Ishigami
2010
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki

2012
Yoshito Okada

Naohiro Uyama

2013
Masataku Sutoh
Members 2012
Members 2011
Members 2010
Members 2009
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.