MEMBERS 2015Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Yuji Sakamoto


Assistant Professor Toshinori Kuwahara


Assistant Professor Kenji Nagaoka


Postdoctoral Scholar Ippei Takahashi


Joint Research Fellow Toshiro Shimizu


Joint Research Fellow Toshiki TanakaSecretary Akemi Sato


Secretary Michiko Nitta


Secretary Yumiko TakahashiGraduate Students

D3
Nathan John Britton

Kazufumi Fukuda

Nobuo Sugimura

John David Walker

D2
Shoya Higa

Yudai Yuguchi

D1
Udom

M2
Trinh Hoang Quan

Shinya Fujita

Kazuki Watanabe

Kazushi Ishii

Takuto Oikawa

Kei Nakata

Takuma Houda

M1
Nguyen Mai Phuong

Hugo Zuliani

Kyohei Maruya

Toshiyuki Mogi

Alperen Ahmed Pala

Ryota Kameoka

Shunsuke Kawasaki

Takefumi Kosaka

Kazumasa Sawada

Masafumi Hiraoka

Daichi Morita

John Leur Delos Santos Labrador

Ariston Gonzalez

Juan Paolo E. Espiritu

Julian Marvick Fua Oliveros


Undergraduate Students

B4 Toshiyasu Kaneko

Yuji Sato

Yuto Suebe

Shota Suzuki
B3
Kentaro Uno

Naoki Hase

Keigo Teruya


Exchange Student
Burtz Louis-Jerome Patrice

Lima Estacio Cerqueira

Shin Ming-Han

Sigmund Jaroslav-Franz Jerry

Pukasamsombut Varanon Austin

Mickael Laine

Jacob Beck
Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Genya Ishigami
2010
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki

2012
Yoshito Okada

Naohiro Uyama

2013
Masataku Sutoh

Takeshi Ohki

2014
Daihi Hirano

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano
Members 2014
Members 2013
Members 2012
Members 2011
Members 2010
Members 2009
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.