MEMBERS 2009Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Research Associate Hiroki Nakanishi


Secretary Rieko Suzuki


Secretary Akemi Sato


Graduate Students

D3
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki

D1
Naohiro Uyama

Yoshito Okada

Havard Lund

M2
Kazuhiko Otani


Keisuke Sato

Tomoki Sawakami

Naoki Tokunaga

Masataku Suto

Sawako Ikeda

Tomoya Onishi

Takeshi Oki

Toshihiro Maeda

Jyun'ya Yusa

M1
Steve Battazzo

Kohki Asakimori

Yuuki Ikeda

Tsuyoshi Ito

Haruka Ishikawa

Akira Ooiri

Hiroaki Kinoshita

Seiga Kiribayashi

Asami Sunaga

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano

Daichi Hirano

Haruo Fukuda

Akari Yoneyama


Under Graduate Students

B4
Kazuki Otake

Hiroaki Inotsume

Kazufumi Fukuda

B3
Daiki Ishikawa

Riku Takano

Takahiro Noyori

Masaki Yanai

Nobuo Sugimura


Research Students
Liang Ding

Christina Tomiye McQuirk

Farnoud Kazemzadeh

Nathan Britton

Jeremie Viguier

Pierre Voyle


Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Gen'ya Ishigami
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.