MEMBERS 2011Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Assistant Professor Toshinori Kuwahara


Assistant Professor Kenji Nagaoka


Research Staff Steve BattazzoSecretary Akemi Sato


Secretary Michiko Nitta


Secretary Yuri Maruyama


Graduate Students

D3
Naohiro Uyama

Yoshito Okada

D2
Masataku Sutoh

Takeshi Oki

D1
Seiga Kiribayashi

Yoshihiro Tomioka

Toshihiko Nakano

Daichi Hirano

Nathan Britton

M2
Kazufumi Fukuda

Tetsuya Ikuta

Hiroaki Inotsume

Kazuki Otake

Kiichi Sato

Hironori Fukuchi

Ryosuke Fujimura

M1
Riku Takano

Takahiro Noyori

Nobuo Sugimura

Takayuki Izumo

Yuta Tanabe

Yusuke Takahashi

Hitoshi Yagisawa

Masato Fukuyama


Under Graduate Students

B4
Ken Akiyakma

Yoshihiko Shibuya

Yusuke Fujii

Genki Yamauchi

B3
Junpei Ota

Akinori Kobayashi

Takuma Nakamura

Tomomi Nozoe

Yujiro Emoto
Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
2008 Genya Ishigami
2010
Yasuhiro Shoji

Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Oki
Members 2010
Members 2009
Members 2008
Members 2007
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.